De La Rodge Creux

De La Rodge Creux Berger Australien

Berger Australien

Réservation chiot

Réservation chiot

Super! Vous envisagez d'acheter un chiot chez nous. Je suis ravie de répondre à toutes vos questions et nous vous accueillons avec plaisir à partir de la 4ième semaine de vie des chiots. Nous ne prennons aucune réservation avant cet age et aucun chiot partira avant l'age de 8 semaines. 

Si, en attendant, vous êtes interessé par un chiot merci de vous présenter brièvement par mail. Je comprends que vous puissiez préférer un mâle ou une femelle, ou une telle ou telle couleur, mais je pense que le caractère reste important. Des simples mails 'je cherche une femelle bleue merle' ne seront plus répondu. Je cherche tout simplement le meilleur pour mes chiots, j'espère que vous comprenez... A bientôt!Super! U denkt eraan een puppie bij ons te kopen. Ik sta altijd open voor uw vragen en ontvang met plezier bezoek vanaf de 4e week van onze puppies. We nemen hiervoor geen enkele reservering en geen enkele puppy vertrekt bij ons voor zijn 8 weken. 

Indien u toch wat meer wilt weten over een puppy gelieve dan u voor te stellen in een kleine mail. Ik begrijp dat u liever een reutje of een teefje wenst of een soort kleur, maar weet dat karakter toch belangrijk blijft. Simpele mails met "Ik zoek een blue merle teef" beantwoord ik niet meer. Ik zoek simpelweg het beste voor mijn puppies, ik hoop dat u dit begrijpt. Tot snel!